Home > Privacybeleid

Privacybeleid

LAATSTE UPDATE: 17 oktober 2018

Aixam MEGA. en zijn dochterondernemingen ("Aixam", "wij", "onze" en "ons") respecteren uw bezorgdheid over privacy en bescherming van persoonlijke gegevens en waarderen onze relatie met u. Dit privacybeleid van de website (het "beleid") is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die wordt verzameld via de Aixam-website, onlineservices en webpagina's die dit beleid posten (specifiek vermelden) en opnemen (al het voorgaande, gezamenlijk de "site") , ongeacht of deze toegankelijk is via de computer, mobiel apparaat of ander apparaat (gezamenlijk "Apparaat").

Dit Beleid beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we via de Site verzamelen en hoe die persoonlijke informatie kan worden gebruikt en / of met wie het kan worden gedeeld. Dit Beleid beschrijft ook hoe u ons kunt bereiken om uw persoonlijke informatie bij te werken, toegang te krijgen tot en controle te hebben over het gebruik van de persoonlijke informatie, of antwoorden te krijgen op vragen die u heeft over onze privacypraktijken op deze Site. Lees dit beleid zorgvuldig door, want door deze site te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit beleid begrijpt en ermee instemt. Lees bovendien onze Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site.

 1. TOESTEMMING

Toestemming voor gegevensverzameling en -verwerking.

U gaat akkoord met en stemt in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit beleid.

Toestemming voor internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Aixam of haar serviceproviders in het Frankrijk en andere landen waar onze servers zich bevinden. Houd er rekening mee dat de privacybeschermingen en wettelijke vereisten, inclusief de rechten van autoriteiten om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, in sommige van deze landen mogelijk niet hetzelfde zijn als die in uw land. U gaat akkoord met en stemt in met de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar Frankrijk en andere landen waar Aixam actief is.

Intrekking van de toestemming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw informatie door Aixam of voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar Frankrijk en andere landen waar Aixam actief is, in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken. Om dit te doen, raadpleeg de contactgegevens hieronder.  

 1. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Tijdens uw interactie met Aixam zijn er mogelijk mogelijkheden voor u om ons uw informatie te verstrekken. Bovendien kunnen we bepaalde informatie over u of uw Aixam-producten verzamelen, zoals hieronder wordt beschreven.

U kunt ons informatie verstrekken over u of uw Aixam-producten via een aantal bronnen: Aixam-websites, applicaties, product- en gerelateerde evenementen, enquêtes, platforms voor sociale media, deelname aan sweepstakes en via onze contactcentra voor klanten. We ontvangen ook informatie over u via de verkoopdocumenten van Aixam-producten die door uw dealer zijn geleverd en we kunnen met uw toestemming gegevens verkrijgen van uw Aixam-product.

De soorten informatie die Aixam over u verzamelt, kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot:

 • Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, staat en postcode, leeftijd of geboortedatum, beroep, sofinummer, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsinformatie (zoals uw bankrekeninggegevens, creditcardnummer, debitcardnummer, bank- of beleggersaccount, CVV-code, vervaldatum en betalingsgeschiedenis)
 • Informatie met betrekking tot uw kredietwaardigheid, activa, inkomsten of verplichtingen
 • Informatie over uw Aixam-product (zoals kentekennummer, Aixam productidentificatienummer (VIN), merk, model, modeljaar, verkoopdealer, servicedealer, datum van aankoop of lease, lease / financieringsduur, servicegeschiedenis, kilometerstand, olie- / batterijstatus, brandstof- of laadhistorie, elektrische systeemfunctie, versnellingsstatus en diagnostische foutcodes)
 • Informatie over uw verbonden apparaten (zoals mobiele telefoon, computer of tablet) en hoe u omgaat met onze producten, diensten, apps en websites (zoals IP-adres, browsertype, unieke apparaat-ID, cookiegegevens en bijbehorende identificerende en gebruiksinformatie)
 • Demografische informatie (zoals geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en gezinssamenstelling)
 • Marketingprofielinformatie (bijvoorbeeld wanneer u van plan bent een Aixam-product te kopen)
 • Foto's en video's zoals die welke u kunt indienen voor wedstrijden, sweepstakes en social sharing
 • Relaties die u hebt met Aixam naast de aankoop en het onderhoud van uw Aixam-product (zoals via een rewards-kaart, enz.)
 • Informatie over verificatie van incentive-geschiktheid (zoals naam van de hogeschool, bedrijfstak of naam van de credit union voor aankoopprogramma's van Aixam-producten)
 • Sociale zekerheidsnummer (in beperkte omstandigheden kan Aixam SSN verzamelen, bijvoorbeeld als u een prijsvraag wint of een vergoeding ontvangt die moet worden opgegeven voor belastingdoeleinden van de overheid)
 • Beleggersinformatie (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • Het soort Aixam-product dat u hebt gekocht
 • Het soort service dat u wordt geboden


De informatie die Aixam over u verzamelt en uw Aixam-producten kunnen worden gebruikt:

 • Producten en services leveren en klantrelaties onderhouden
 • Verbetering van de kwaliteit, veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten
 • Om uw account (s) te beheren en uw betalingen voor producten en diensten te verwerken
 • Om onze websites en applicaties te bedienen, inclusief online registratieprocessen
 • Aixam-dealer- en leveranciersdiversiteitsprogramma's en Aixam-subsidieprogramma's faciliteren en ondersteunen
 • Gegevensvelden automatisch aanvullen op onze websites om uw online ervaring te verbeteren
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, inclusief connected, autonome en car-sharing producten en services
 • Ondersteuning en service van klanten en Aixam-producten bieden (zoals recall-informatie)
 • Voor garantiemanagement en validatie
 • Informatie en productupdates bieden
 • De prestaties en veiligheid van Aixam-producten evalueren
 • Voor onderzoek, evaluatie van gebruik en probleemoplossing
 • Verifiëren of u in aanmerking komt voor Aixam-productaankopen of incentiveprogramma's
 • Voor markeer- en analysedoeleinden
 • Ondersteuning van het elektronische handtekening- en leveringsproces tussen u en uw dealer
 • Communicatie-inhoud aanpassen en verbeteren
 • Om te voldoen aan wettelijke, regulatorische of contractuele vereisten

Communicatie met u in verband met dit gebruik kan plaatsvinden via e-mail, telefoon, e-mail, sms, sociale media of andere elektronische berichten, of via onze websites en applicaties.

Persoonlijke informatie die u verstrekt

De privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie die Aixam van u verzamelt, is een prioriteit voor Aixam. Wanneer u deze Site bezoekt, kan u worden gevraagd of ervoor kiezen om persoonlijke informatie te verstrekken die redelijkerwijs kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u persoonlijk te identificeren, inclusief maar niet beperkt tot: uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Als u ervoor kiest om producten te kopen of diensten te gebruiken die op de Site worden aangeboden, kan Aixam u vragen uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden, evenals bepaalde financiële informatie (bijv. Creditcardnummer) voor kredietcontroles, betaling en verwerking van elke bestelling.

 • Als u producten van de Site koopt, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres, creditcardgegevens en andere informatie die nodig is om de transactie te voltooien.
 • U kunt ervoor kiezen om uw aankoop van producten van Aixam te financieren op basis van een van de verschillende financieringsopties die beschikbaar zijn gesteld door externe financiële instellingen. Als u ervoor kiest om uw aankoop van producten te financieren, wordt u doorverwezen naar een van de derde financiële instellingen waarmee Aixam een zakelijke relatie heeft om rechtstreeks via die financiële instelling een aanvraag in te dienen in verband waarmee de financiële instelling u om de persoonlijke en financiële informatie die van toepassing is op hun eigen aanvraagproces, waarvan de privacy en beveiliging zullen worden beheerst door hun privacybeleid. 
 • Als u ervoor kiest om uitgebreide servicecontracten of verzekeringsservices bij Aixam aan te schaffen. U kunt er ook voor kiezen om een Aixam Visa-kaart aan te vragen. Afhankelijk van de keuzes die u maakt in verband met uw aankopen van producten of diensten die worden aangeboden door Aixam of een derde partij waarmee Aixam zaken doet, wordt u om persoonlijke informatie gevraagd, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en bepaalde financiële informatie zoals een creditcardnummer dat moet worden gebruikt voor het verwerken en betalen van de bestelling.
 • Als u een Aixam Visa-kaart aanvraagt, wordt u om persoonlijke informatie gevraagd, waaronder uw naam, geboortedatum, sofinummer, land van nationaliteit, land van verblijf, primair telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, fysiek adres , verblijfsduur, huisvestingsstatus, maandelijks huisvestingsbedrag, postadres, werkstatus, werkgever, jaarinkomen, extra jaarinkomen, verwachte maandelijkse contante transacties, verwachte maandelijkse internationale transacties, verwachte saldooverdrachten, gezamenlijke aanvragers, geautoriseerde gebruikers.
 • U kunt ervoor kiezen bepaalde berichten van Aixam via uw e-mailadres te ontvangen bij interactie met de Site. Van tijd tot tijd kan Aixam enquêtes, informatieverzoeken of andere functies op de Site bevatten die u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of postadres. Alle informatie die u mogelijk verstrekt, zal door Aixam worden gebruikt om u in staat te stellen deel te nemen aan de specifieke functie die wordt aangeboden. Aixam kan ook alle informatie die u verstrekt bewaren om u informatie te sturen over de producten en diensten van Aixam die mogelijk interessant voor u zijn. Aixam biedt u de mogelijkheid om niet langer dergelijke berichten te ontvangen. We kunnen een of meer serviceproviders gebruiken om deze berichten te beheren, maar we delen uw e-mailadres niet met spammers of andere derden zonder uw toestemming.
 • Van tijd tot tijd kan Aixam sweepstakes, games en andere wedstrijden op de Site aanbieden, alleen of in samenwerking met een externe partij. Mogelijk wordt u gevraagd uw naam, postadres en / of e-mailadres en geboortedatum te vermelden, evenals bepaalde andere informatie op optionele basis (bijv. Uw geslacht, jaarlijks inkomen van het huishouden of andere soorten Aixam-producten die u hebt gekocht ), om deel te nemen aan dergelijke prijsvragen of wedstrijden. Deze informatie kan ook worden gebruikt door Aixam of een externe partij om u informatie te sturen over de producten en diensten van Aixam of de producten en diensten van deze derde partij in de vorm van een e-mail- of reguliere e-mailcommunicatie of een telefoongesprek. Aixam biedt u de mogelijkheid om elke keer dat u dergelijke communicatie ontvangt, af te zien van het ontvangen van dergelijke berichten van Aixam. Aixam heeft echter geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van zijn externe partners. Als u dergelijke mededelingen van een derdepartner van Aixam niet langer wenst te ontvangen in een sweepstake of andere wedstrijd die u mag ingaan, moet u rechtstreeks contact opnemen met een dergelijke derdepartner.

U wordt op de hoogte gebracht van welke persoonlijke informatie vereist is en welke informatie optioneel is wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Door op deze site persoonlijke informatie aan Aixam te verstrekken, stemt u hierbij in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke persoonlijke informatie door Aixam.

We kunnen de persoonlijke informatie die u via deze Site indient, combineren met andere persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, ongeacht of deze on- of offline zijn. We kunnen het ook combineren met informatie die we over u ontvangen van andere bronnen, zoals andere bedrijven, publiek beschikbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw publiek beschikbare sociale media profielen) en andere derde partijen.

Passieve verzameling en gebruik van informatie

Tijdens het navigeren op deze site kan bepaalde informatie passief worden verzameld (dat wil zeggen verzameld zonder dat u de informatie actief verstrekt), met behulp van verschillende technologieën. Wij verzamelen en gebruiken passief informatie op verschillende manieren, waaronder:

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw Media Access Control (MAC) -adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie van het besturingssysteem en type en versie van internetbrowser. We kunnen soortgelijke informatie verzamelen, zoals uw apparaattype en ID, als u deze site opent via een mobiel apparaat.
 • Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die direct op de computer die u gebruikt, zijn opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen zoals browser type, tijd besteed aan deze site, bezochte pagina's en taalvoorkeuren. Wij en onze serviceproviders gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie te vergemakkelijken en informatie effectiever weer te geven. Daarnaast gebruiken we cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de site om het ontwerp en de functionaliteit ervan voortdurend te verbeteren, te begrijpen hoe individuen het gebruiken en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hierover.  

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u liever geen cookies accepteert, kunt u in de meeste browsers: (i) uw browserinstellingen wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, waarmee u kunt kiezen of u deze al dan niet accepteert; (ii) om bestaande cookies uit te schakelen; of (iii) om uw browser zodanig in te stellen dat cookies automatisch worden geweigerd. Als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, werkt een deel van de site mogelijk niet voor u.

 • Pixeltags, webbakens, duidelijke GIF's of andere vergelijkbare technologieën: deze kunnen worden gebruikt in combinatie met sommige Site-pagina's om, onder andere, de acties van sitegebruikers bij te houden en statistieken over het gebruik van de site en responspercentages te verzamelen.
 • IP-adres: uw IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw internetprovider. Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer een gebruiker deze site bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina ('s) die werden bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is standaard op het internet en gebeurt automatisch op veel websites. We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruiksniveau van de site, het helpen diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van deze site.
 • Apparaatinformatie: we kunnen informatie over uw apparaat verzamelen, zoals een unieke apparaat-ID.
 • Traceer verzoeken niet: uw selectie van de "Do Not Track" -optie van uw browser heeft mogelijk geen effect op onze verzameling cookie-informatie voor analytische en interne doeleinden. De enige manier om volledig af te zien van het verzamelen van informatie via cookies of andere trackingtechnologie, is door actief de instellingen in uw browser of apparaat te beheren om cookies en andere tracking / opnametools te verwijderen en uit te schakelen. Let op, afhankelijk van uw type apparaat of browser is het misschien niet mogelijk om alle volgmechanismen op uw apparaat te verwijderen of uit te schakelen.

We staan ​​externe reclamepartners toe om de voorgaande trackingtechnologieën te gebruiken om informatie te verzamelen over uw browse-activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende websites wanneer u de Site gebruikt. We maken bijvoorbeeld gebruik van advertentieservices die worden geleverd door externe advertentiepartners, zoals Google, om onze service aan u op andere websites en online services te verkopen. Via een proces dat 'retargeting' wordt genoemd, plaatst elke service een cookie in uw browser wanneer u de site bezoekt, zodat zij u kunnen identificeren en u advertenties kunnen aanbieden op andere sites op internet op basis van uw browse-activiteit. Om te voorkomen dat deze informatie wordt gebruikt voor reclame door deze externe advertentiepartners, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer er cookies zijn ingesteld en kunt u de optie Niet volgen selecteren in uw browser. controle over en kan niet bevestigen of deze externe advertentiepartners het Do Not Track browsersignaal respecteren. Bovendien zijn veel reclamebedrijven lid van het NAI of de DAA en / of bieden ze opt-outs aan op die branchepagina's op networkadvertising.org/choices of aboutads.info/choices.

We gebruiken Google Analytics op de site. Google Analytics is een website-analyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze Site bij te houden en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze met andere Google-services te delen. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. Ga naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ voor meer informatie over het Privacybeleid van Google. Gebruikers kunnen zich afmelden voor Google Analytics-tracking op https: //tools/google.com/dlpage/gaoptout/. Enkele aanvullende Google Analytics-functies die Aixam gebruikt zijn:

 • Demografische en interesserapporten van Google Analytics - stelt Aixam in staat om de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers te bekijken om hen beter te begrijpen en hun advertenties te personaliseren.
 • Google Display Netwerk-vertoningsrapportage - voor banneradvertenties.
 • Remarketing via Google Analytics voor display-advertenties - maakt personalisatie van advertenties op onze advertentienetwerken mogelijk.
 • Gebruikers-ID-uitbreiding voor Google Analytics - laat Aixam toe om meerdere apparaten, sessies en betrokkenheidsgegevens aan te sluiten.

Wij gebruiken, samen met externe leveranciers zoals Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere externe identifiers om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertentievertoningen en andere functies voor advertentieweergave in relatie tot onze website. Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor hoe Google naar u adverteert met behulp van de pagina Google Advertentie-instellingen. U kunt zich ook afmelden door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan of door de add-onbrowser add-on van Google Analytics te gebruiken.

Geïntegreerde accounts en sociale media-informatie

We kunnen toepassingen of "widgets" van externe leveranciers (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enz.) Implementeren die interactie, integratie of het delen van inhoud met services van derden mogelijk maken. Deze widgets of applicaties kunnen zichtbaar zijn op een pagina die u op onze Site bezoekt, of moeten mogelijk worden aangemeld via de service van de externe aanbieder. De externe partij die de widget of integratie levert, biedt mogelijk besturingselementen om uw interacties te beheren. Elke interactie met een widget of applicatie van een derde partij staat typisch de derde partij toe om wat informatie over u te verzamelen (door middel van cookies, registratie-informatie of anderszins). Deze externe partijen kunnen je zelfs volgen wanneer je geen interactie hebt met de widget. Als u een van deze externe serviceproviders hebt ingeschakeld, is hun respectieve privacybeleid van toepassing op het volgen en verzamelen van informatie. U dient dit beleid van derden te herzien om deze praktijken te begrijpen.

Hoe we informatie gebruiken en vrijgeven

Wij gebruiken en onthullen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt zoals beschreven op het moment van verzamelen, zoals wanneer u zich (1) registreert voor een gebruikersaccount, (2) betalings- of creditcardgegevens verstrekt, (3) uw naam indient en e-mailadres om productupdates en marketinginformatie te ontvangen, en (4) e-mailberichten of feedback te verzenden of andere informatie per e-mail te verzenden. Wanneer u ervoor kiest om dergelijke activiteiten uit te voeren, kunnen we u vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, postadres (inclusief postcode), e-mailadres, mobiele telefoonnummers en betalingsinformatie.

We gebruiken en verzenden ook persoonlijke informatie van of over u:

 • om te antwoorden op uw vragen en aan uw verzoeken te voldoen, zoals om u de documenten toe te sturen die u opvraagt of e-mailt;
 • om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot onze relatie met u of met betrekking tot deze Site, wijzigingen in onze voorwaarden, voorwaarden en beleid en / of andere administratieve informatie; en
 • voor onze zakelijke doeleinden, zoals de marketing van nieuwe producten en diensten, data-analyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het verbeteren van onze Site, het verbeteren van onze producten en diensten, het identificeren van sitegebruikstendensen en het bepalen van de effectiviteit van onze Site.
 • aan onze externe dienstverleners die diensten verlenen zoals website hosting en moderatie, mobiele applicatiehosting, data-analyse, infrastructuurvoorziening, creditcardverwerking, IT-diensten, e-maildiensten, marketingdiensten, auditdiensten en andere diensten, in om hen in staat te stellen diensten te verlenen;
 • om uw gegevens te verifiëren, uw registratie als gebruiker van de Site goed te keuren, betalingen te valideren en bestellingen te verwerken, kan Aixam bepaalde financiële en andere informatie die u aan Aixam verstrekt, bekendmaken aan derden die producten en diensten te koop aanbieden op de Site, evenals aan derden die diensten verlenen op het gebied van kredietrapportage, betaling of orderafhandeling;
 • U kunt informatie over nieuwe clubs met betrekking tot Aixam-producten of verhalen en foto's indienen voor opname in het online schrootboek van Aixam. Alle informatie die u aan Aixam verstrekt voor plaatsing op de Site, is mogelijk beschikbaar voor het publiek en kan worden verzameld en gebruikt door andere personen dan Aixam. U dient geen informatie aan Aixam te verstrekken waarvan u niet wilt dat anderen het weten. Aixam houdt niet routinematig toezicht op deze gedeelten van de Site en u verstrekt dergelijke informatie aan Aixam om deze alleen op eigen risico te plaatsen.
 • aan een derde partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overdracht of andere beschikking van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure) ; en
 • wanneer we anders uw toestemming hebben. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor programma's die door onze partners worden aangeboden, kunnen we bepaalde informatie delen met de partner. Dit kan onder meer zijn, maar is niet beperkt tot, inschrijvingsinformatie en de activeringsstatus van uw apparaat. Als u apparaten en services van derde partijen aansluit op uw Aixam-producten, krijgt u ook informatie te zien over elke voorgestelde gegevensuitwisseling. Uw toestemming is vereist om deze uitwisselingen namens u mogelijk te maken en u kunt op elk moment van gedachten veranderen.

Bovendien gebruiken en onthullen wij persoonlijke informatie die via deze Site wordt verzameld, indien wij dit noodzakelijk of gepast achten: (a) zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder wetten buiten uw woonland; (b) om te voldoen aan een juridisch proces; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en / of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade te beperken die we kunnen oplopen. We kunnen ook persoonlijke informatie die via deze site is verzameld, op andere manieren gebruiken en openbaar maken, met uw voorafgaande toestemming.

We gebruiken en onthullen ook informatie die we passief verzamelen zoals hierboven beschreven, onder "Passieve verzameling en gebruik van informatie", en voor elk ander doel, behalve wanneer we anders verplicht zijn volgens toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om dergelijke zaken te behandelen). informatie als persoonlijke informatie). Daarnaast kunnen we informatie die niet in persoonlijk identificeerbare vorm is (zoals geanonimiseerde, gemaskeerde of niet-geïdentificeerde informatie) voor welk doel dan ook gebruiken en openbaar maken. Als we informatie die niet in persoonlijk identificeerbare vorm is, combineren met informatie die dat is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie), zullen we de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie zolang deze wordt gecombineerd.

Gebruik van informatie voor marketingdoeleinden

Aixam en onze partners kunnen u regelmatig promotieberichten sturen over onze producten, diensten, evenementen en promoties. Dergelijk promotiemateriaal kan het merk 'Aixam' gebruiken en kan via verschillende kanalen naar u worden verzonden, zoals: e-mail, telefoon, sms-berichten, postmailings en sociale netwerken van derden.

Om u de best gepersonaliseerde ervaring te bieden, kunnen deze berichten soms op uw voorkeuren zijn afgestemd (bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons meldt, zoals we mogelijk hebben afgeleid uit uw sitebezoeken of op basis van de koppelingen waarop u op onze site klikt). e-mails). Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we met deze activiteiten beginnen. Bovendien kunt u op elk gewenst moment uw toestemming (opt-out) intrekken.

U kunt zich met name afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mails door de instructies voor het afmelden in elke e-mail te volgen. Als u zich kunt aanmelden bij uw Aixam-account, kunt u mogelijk uw communicatievoorkeuren wijzigen in het relevante gedeelte van de site. U kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens om niet langer marketinggerelateerde communicatie te ontvangen.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u niet meedoet met het ontvangen van marketingcommunicatie, u mogelijk nog steeds administratieve berichten van ons ontvangt, zoals technische updates van onze producten, orderbevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten en andere belangrijke mededelingen.

 1. ALGEMENE BEGINSELEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met het vastgestelde beleid van Aixam en toepasselijke federale, staats-, lokale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften. 

De principes van Aixam met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie zijn als volgt: (1) persoonlijke informatie zal eerlijk en rechtmatig worden verwerkt, (2) persoonlijke informatie zal voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt voor onverenigbaarheid doeleinden, (3) persoonlijke informatie verzameld door Aixam zal adequaat, relevant en beperkt zijn tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, (4) persoonlijke informatie verzameld door Aixam zal accuraat zijn en, indien nodig , up-to-date gehouden naar best vermogen, (5) persoonlijke informatie verzameld door Aixam zal worden bewaard als identificeerbare gegevens voor niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld, en (6) persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt op een manier die een gepaste beveiliging van de persoonlijke gegevens garandeert, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen toevallig verlies, vernietiging of schade, met passende technische of organisatorische maatregelen.

Als Aixam persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan die in dit beleid worden genoemd, zal Aixam kennis geven van deze wijzigingen, de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie zal worden gebruikt en de ontvangers van persoonlijke informatie.

 1. WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit beleid is niet van toepassing op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of webproperty (inclusief, maar niet beperkt tot, elke toepassing) die via deze site beschikbaar is, gebruiken Site of waarnaar deze site een link bevat. De beschikbaarheid van, of opname van, een link naar dergelijke sites of eigendommen op deze Site impliceert niet dat deze door ons of door onze gelieerde ondernemingen wordt onderschreven.

Derden kunnen op de Sites producten en diensten aanbieden en informatie over u verzamelen door bepaalde informatie op te vragen die nodig is om een bepaald product of een bepaalde dienst te leveren (inclusief bijvoorbeeld verzekeringsdekking voor uw Aixam-producten of meldingen van verzekeringsclaims). Aixam kan ook bepaalde informatie over zijn gebruikers verkrijgen van externe klantonderzoeksgroepen (bijvoorbeeld demografische informatie) die Aixam gebruikt om meer te weten te komen over zijn klanten. Aixam heeft geen controle over het beleid en de praktijken van derden met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van informatie over gebruikers die door derden zijn verzameld op de Site of in marktonderzoeksprogramma's die door dergelijke derden worden uitgevoerd en elk gebruik of vrijgeven van dergelijke informatie door derden partijen wordt niet beheerst door dit beleid.

 1. KEUZES EN TOEGANG

We geven u keuzes met betrekking tot ons gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. Aixam biedt u de mogelijkheid om informatie per e-mail, reguliere post of telefoontjes van Aixam of derden die van belang kunnen zijn voor u te ontvangen, inclusief informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten die op de Site worden aangeboden door Aixam of andere derden. . Als u geen informatie wenst te ontvangen per e-mail, reguliere post of telefoongesprekken, kunt u op elk gewenst moment afzien van verdere communicatie door Aixam door: (i) Aixam een ​​e-mail te sturen op info@aixam.nl; of (ii) schrijven naar Aixam op AIXAM Nederland, Linie 15, 5405 AR Uden, Let op: webmaster. Houd er rekening mee dat Aixam alleen kan voldoen aan verzoeken met betrekking tot e-mail, reguliere post of telefonische communicatie van Aixam. Als u geen verdere informatie meer per e-mail, reguliere post of telefoon van een derde wenst te ontvangen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij om u te weigeren verdere mededelingen aan u te ontvangen. We zullen proberen om aan uw verzoek (en) te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  

Neem, indien van toepassing, en u wilt de persoonlijke informatie die u via deze site hebt verstrekt, controleren, corrigeren, bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op. We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.  

 1. NAUWKEURIGHEID

Het is uw verantwoordelijkheid om Aixam van nauwkeurige persoonlijke informatie te voorzien. Tenzij anders vermeld in dit beleid, zal Aixam alleen persoonlijke gegevens gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor het is verzameld of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Voor zover nodig voor deze doeleinden zal Aixam redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie correct, volledig en actueel is en relevant is voor het bedoelde gebruik.

 1. UW RECHTEN OVER UW INFORMATIE

Volgens de wet kunt u ons vragen welke informatie we over u hebben en kunt u ons vragen om deze te corrigeren als deze niet klopt. U kunt ook vragen om te worden gewist en u kunt ons vragen om u een kopie van de informatie te geven. U kunt ons ook vragen om te stoppen met het gebruik van uw informatie en te beperken hoe we uw informatie gebruiken.

 

 1. RETENTIEPERIODE

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit beleid te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door de wet of om op andere wijze aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 1. BEVEILIGING

Aixam heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Aixam gebruikt ook commercieel redelijke inspanningen om beveiligde verbindingen tot stand te brengen met uw webbrowser voor transacties die online worden uitgevoerd met behulp van een creditcard of andere financiële informatie die u aan Aixam verstrekt. Houd er echter rekening mee dat geen enkele gegevensoverdracht via internet 100% veilig is en dat alle informatie die online wordt vrijgegeven kan worden verzameld en gebruikt door andere partijen dan de beoogde ontvanger. Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van het probleem door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderstaande gedeelte CONTACTENDEN.

 1. GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

Wij verzamelen niet opzettelijk informatie van personen onder de leeftijd van 15 jaar. De site is niet gericht aan personen jonger dan 15 jaar en wij vragen dat deze personen geen persoonlijke informatie verstrekken via deze site.

 1. NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETGEVING

Dit beleid is bedoeld om Aixam te begeleiden met betrekking tot persoonlijke informatie verzameld van of over u op deze site. Hoewel dit beleid van toepassing is op persoonlijke informatie in het algemeen, kunnen de lokale wetten, regels en voorschriften van rechtsgebieden die van toepassing zijn op Aixam ('Lokale wetten') normen vereisen die strenger zijn dan dit beleid en in dat geval zal Aixam voldoen aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving. Wetten. Er kunnen specifieke privacybeleidsregels worden vastgesteld om tegemoet te komen aan de specifieke privacyvereisten van bepaalde rechtsgebieden. Alle informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen of geopend door entiteiten over de hele wereld zoals beschreven in dit privacybeleid. Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten of serviceproviders hebben en door onze Site te gebruiken of door ons toestemming te verlenen (indien wettelijk vereist), erkent u specifiek en stemt u in met de overdracht van informatie naar landen buiten van uw land van verblijf, met inbegrip van de Verenigde Staten, die in andere gegevensbeschermingsregels kunnen voorzien, en een lager niveau van vereiste bescherming dan in uw land. Ongeacht in welk land uw persoonlijke gegevens worden overgedragen, delen we uw persoonlijke gegevens alleen op basis van 'need to know'. In deze omstandigheden zullen wij, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, ervoor zorgen dat uw privacyrechten adequaat worden beschermd door organisatorische, technische, contractuele en / of andere wettige middelen.

 1. UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit beleid wijzigen. Lees de LAATSTE UPDATE-legenda bovenaan deze pagina om te zien wanneer dit beleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit beleid worden van kracht wanneer we het herziene beleid op deze site plaatsen. Uw gebruik van deze site na deze wijzigingen betekent dat u het herziene beleid accepteert.

 1. COMPLIANCE

Aixam zal een zelfevaluatiebenadering gebruiken om naleving van dit beleid te verifiëren en periodiek verifiëren dat het beleid accuraat en volledig is voor de informatie die moet worden gedekt, prominent weergegeven, geïmplementeerd en toegankelijk.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke informatie is verwerkt of openbaar is gemaakt in strijd met dit beleid, moedigt Aixam u aan om eventuele problemen aan te kaarten via de contactgegevens in dit beleid. Aixam zal eventuele klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen.

 1. UW RECHT TOT KLACHTEN

Als u een klacht heeft over ons gebruik van uw informatie, kunt u een klacht indienen bij ons, de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, een andere overheidsinstantie en / of een rechterlijke instantie.

Een klacht kan rechtstreeks bij Aixam worden ingediend:

 • In Schriftelijk door het invullen van het Complaint Form
 • Schriftelijk met behulp van onderstaande contactgegevens.

 

 1. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan rechtstreeks contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Polaris of Aixam.

Polaris Sales Europe Sarl
Place de l’Industrie 2
1180 Rolle
Switzerland
privacy@polaris.com

Onze contactgegevens zijn als volgt:

AIXAM Nederland
Linie 15
5405 AR Uden
info@aixam.nl
Tel : 0413-24 72 50